Ansökan till Nackademin 2014 HT

Här gör du din ansökan till våra utbildningar. Du kan välja fler än en utbildning och även prioritera dina val.

Fyll i nedanstående formulär och kontrollera att samtliga uppgifter stämmer.

Därefter måste du komplettera din ansökan med handlingar som styrker dina meriter kopplat till respektive utbildning.

Dina handlingar kan du maila in till oss, de skickas till: antagningen@nackademin.se.

Skicka dina handlingar som jpeg eller PDF. Inscannade eller fotograferade handlingar godtas, om all information syns tydligt.
Ange personnummer samt namn i ämnesraden.

Om du av någon anledning inte kan maila in dina handlingar kan du posta dem till:

Nackademin Antagningen
Tomtebodavägen 3A
171 65 Solna.

OBS! Skicka endast kopior, ej original.

Om du inte har den behörighet som krävs men studerar denna termin kan du komplettera med betyg senast .

Observera att du alltid måste skicka in dina betygskopior. Vi har varken tillgång till tidigare inskickade betyg eller digital betygsrapportering från skolorna.

OBS! Tänk på att skicka in kopior på dina originalbetyg, utdrag från t.ex. antagning.se är ej giltiga. För att kunna påvisa arbetslivserfarenhet måste intyg från dina arbetsgivare skickas in, cv är ej giltigt.

Om du har frågor, ring 08-466 60 00 eller maila antagningen@nackademin.se

 
Personuppgifter
Efternamn
Tilltalsnamn
Person Nr. (tio siffror)
C/O
Tel. bost. (äv. riktnr.)
Tel. (mobil eller dyl.)
Utdelningsadress
Postnummer
Ort
E-post
Bekräfta e-post
 
Tillfällig adress
När du söker kan du ange en tillfällig adress. All korrespondens från Nackademin kommer att skickas till den tillfälliga adressen under den period du angivit.
Jag har tillfällig adress:
C/O
Tel. bost. (äv. riktnr.)
Utdelningsadress
Postnummer
Ort
Från (ÅÅÅÅ-MM-DD):
Till (ÅÅÅÅ-MM-DD):
Den tillfälliga adressen är utländsk:
Land
 
Sökta utbildningsalternativ (i rangordning) (se broschyren / hemsidan)
I första hand väljer jag:
Om jag inte blir antagen till mitt första val söker jag:
 
Handlingar
Skicka snarast in betyg samt andra dokument. Skicka dock inte in originalhandlingar!
Markera nedan vilka ansökningshandlingar du kommer att skicka in till oss.
 
  Ej aktuellt   Skickas snarast   Kompletteras
Gymnasiebetyg       senast 2014-05-15
 
Arbetslivserfarenhet       senast 2014-05-15
 
Gymnasie- eller komvuxbetyg utfärdade 2014       senast 2014-06-12
 
Komvuxbetyg       senast 2014-05-15
 
Arbetsprover (gäller DG)       senast 2014-05-15
 
 
Hur hörde du talas om Nackademin? (endast ett alternativ)
Jag fick ett utskick Jag har sett annonser Jag hittade er på en utbildningssite
Jag fick tips av en kompis Jag sökte på Internet Jag såg er i sociala medier
Annat  
 
Skriv gärna ut ansökan innan du trycker på knappen "skicka".